Har designat träffsäker reklam sedan 1998
  • Företaget

Hjälper dig att synas på rätt sätt!

 

Position är en design- och produktionsbyrå, samt bokförlag som startade sin verksamhet 1998 i Västervik. Position arbetar med allt från punktinsatser för lokala småföretag till större projekt för internationellt verksamma företag. Tillsammans kommer vi fram till vilken arbetsform som passar dig bäst - oavsett vilken marknadsföringsinsats det gäller. Position vill utveckla kundens affärsidéer genom en långsiktig, kostnadseffektiv marknadsföring.

 

Du får aldrig mer än en chans att göra ett första intryck!

Det gäller inte minst företag, där en order, nya kontakter eller framtida planer står och faller med vilket intryck man ger. Position hjälper företag - stora som små - med presentationsmaterial som ger ett professionellt intryck. Marknadsföring handlar om att lyssna på sina kunder och anpassa sina erbjudanden till kundernas behov. Det gäller att tränga igenom det stora mediabrus som finns mellan dig och dina kunder. Den som inte syns finns inte. Position hjälper dig att synas på rätt sätt. Hur och med vilka medel beror på ditt företags situation och den marknad du vill nå. Utifrån de förutsättningarna formar Position den helhet som ger ditt företag en slagkraftig marknadsföring.