Har designat träffsäker reklam sedan 1998

H. Lundbeck AB

 

 H. Lundbeck AB är ett läkemedelsföretag i Helsingborg som är specialiserat på sjukdomar i centrala nervsystemet, som depression, ångest, Alzheimers, Parkinsons och schizofreni. www.lundbeck.se  

Produktbroschyr

Formgivning och produktion av en Azilect® produktbroschyr. A4-format. 12 sidor. 4-färg.

Informationsrapporter

Olika forskar- och doktorrapporter om Parkinsons sjukdom. A4-format. 8-12 sidor. 4-färg.

Jagkanparkinson.se

Olika informationsmaterial (så som dekaler, banner, trycksaker, logotype mm) för webbplatsen jagkanparkinson.se som är en portal med användbar information och resurser för att underlätta det dagliga livet för personer med Parkinsons sjukdom samt deras familjer och vårdare.

CD-mailing om Azilect®

Grafisk produktion och design av ett vykort med inplastad CD-skiva som innehåller informationsmaterial om läkemedlet Azilect® för Parkinsons sjukdom. Dubbelt direkt-adresserat med perforerad svarstalong.

Give-Aways

Produktion av olika give-aways. Markeringspenna, bläckpenna, USB-minne och ficklampa enligt företagets grafiska profil.

Stansat kuvert som mailing

Grafisk produktion av ett special-stansat kuvert med ett perforerat informationsbrev som är direktadresserat.

CD-skivor

Produktion och design av CD-fodral.

Azilect-Nytt

Produktion av Azilect-Nytt fyra gånger per år.

Handbok om Dysfagi

Produktion av en skrift om Dysfagi.

Patientinformation.

Folder om patientinformation om läkemedlet Azilect.

Patientfolder om nydebuterad sjukdom

Patientinformation om nydebuterad pakinson sjukdom.