Design- och produktionsbyrå

Pentronic

Pentronic är en av Europas mest kompletta leverantörer av industriella temperaturgivare.  De utvecklar, tillverkar och säljer termoelement och Pt100 resistanstermometrar, kablar och kontakter samt processanslutningar och marknadsför IR-termometrar, transmittrar, instrument för indikering, reglering, loggning och kalibrering.


Annons

Annons för Pentronic

Vepa

Utställnings-vepa för Pentronic

Företagsfolder

En företagsfolder för Pentronic.

Produktblad

Tekniska produktblad för Pentronic.

Broschyr för värmeverk

Design och produktion av en broschyr riktad till värmeverk.

Kursfolder 2013

Design och produktion av Pentronics kursutbud för 2013.

Livsmedelsindustrin

En broschyr för tjänster till Livsmedelsindustrin.

Stålverksindustrin

En broschyr för tjänster till Stålindustrin.

AKL-Laboratorie folder

En folder som beskriver Pentronics laboratorium och dess tjänster.

Pentronic-Nytt

Position producerar Pentronics kundfolder PentronicNytt på både svenska och engelska fyra gånger per år. Idag har Pentronic givit ut mer än 140 nummer av denna och Position har producerat över hundra av dessa.

LÄKEMEDELSBROSCHYR

En produkt- och informationsbroschyr anpassad för läkemedelsindustrin.

PLB 5000 BROSCHYR

En broschyr om Pentronics PLB 5000.

LEDORDS-TAVLOR

Fotograf Sara Winsnes och Position producerade ledords-tavlor åt Pentronic.