Bokförlag och designbyrå

Sensidose

Sensidose AB är ett läkemedelsbolag som har utvecklat ett nytt innovativt system för individuell dosering av tablettläkemedel, vilket möjliggör optimerad läkemedelsbehandling. Bolagets teknologi bedöms ha potential att minska biverkningar och bidra till ökad livskvalitet för patienten och en förbättrad vårdekonomi för samhället. Bolagets första läkemedel (Flexilev®) är för behandling av Parkinsons sjukdom. www.sensidose.se

 

Instruktionsbroschyr för MyFid

En bruksanvisningsbroschyr för patienter på svenska och engelska om dosautomaten MyFid.

Forskarrapport

Olika forskarrapporter om Parkinsons sjukdom.

Anteckningsblock

Specialstansade och limmade anteckningsblock med formen som en riktig MyFid-dosautomat.

Patientblad

Ett stansat informations och frågeblad om MyFid.

Behandlingsrapport

Behandlingsrapport för MyFid.

Förpackningsdesign till MyFid

Framtagning av förpackning samt design av ytterdekor för dosautomaten MyFid.

Produktfolder

En 6-sidig produktfolder om MyFID.

Flip-Over-blad

Kundpresentationer med Flip-Over-Pärm.